Röd blink  SENASTE NYTT, AKTUELLT

Välkommen till SENASTE NYTT, AKTUELLT. Här hittar Du information om aktuella händelser som möten, arbetskvällar i Svartvik, arbetshelger, resor med mera! Gör ditt val och markera på den röda pilen
(Datum inom parantes anger senaste uppdatering)
 Kommande möten    Kommande möten (27 augusti 2003)
 Svartvik Arbetskvällar    Svartvik arbetskvällar
 Arbetshelger    Arbetshelger (13 mars 2003)
 Planerade resor    Planerade resor (4 juni 2003)
 Övrigt    Övrigt (13 juli 2003) 

 

Kommande möten

Möten tillsammans med Svenska Järnvägsklubbens Sundsvalls- avdelning.
OKBv/SJK-SUNDSVALL.

Nästa möte
24 sep kl 18.30 (OBS lokalen!)
Ådalsbanan – vi pratar om och tittar på Järnvägen genom Sundsvall (utan plankorsningar!), Triangelspåret i Bergsåker samt Ådalsbanan i stort, kanske också en del om Botniabanan. Ådalsbanans informationsansvarige, Lennart Westman, bjuder in oss till ett välkänt territorium – Landsvägsallén 4 ("H&N-huset" som vi sa' på den tiden våra träffar skedde där!). Vi får höra "allt" om nuvarande planer samt "åka" i ett antal datamodeller, till kommentarer. – För den som ev. kommer sent – ring km 070/647 00 34 – så kanske Du blir insläppt.

Kommande möten:
22 okt kl 18.30
Tillsammans med Carl Larsson, Dellenbanans ordförande, följer vi upp vårens ”arkeologpromenad” längs Hudiksvalls J, Ljusdal–Hudiksvall samt Dellenbanan. Vi ska försöka förmedla mera fakta kring de aktuella banorna– och vi vill nog också gärna se dina diabilder från äventyret.

Övriga mötesdatum:
22/11, 10/12. Program ännu inte klart

Notera i din almanacka!

Frågor besvaras av klubbmästaren (KM):
Kjell Palén. Tel: 060-100535

ALLA intresserade, medlem eller ej, är hjärtligt välkommna!

OBS ! Lokal: S:a Järnvägsgatan 27A, nedgång till källarlokal omedelbart t v inne i genomfarten. Gratis P (efter 18.00) på gatan utanför. (Normalt har vi träffats på Sundsvall C - i "Snökällaren". P g a oklarheter f n dels beträffande hyra/avgift av lokalen och dels tillgänglighet p g a planerade ombyggnader på Sundsvall C kommer vi t v att hålla träffarna på S:a Järnvägsgatan 27A.)
OKBv:are och andra järnvägsintresserade är välkomna !
Karta son visar var Möteslokalen är belägen
Ovanstående karta visar var lokalen på Södra Järnvägsgatan 27 A är belägen

Back till sidans början

 

  

Svartvik arbetskvällar

Varje tisdagkväll är arbetskväll i Svartvik.
Alla är välkommna. Är Du inte medlem? Välkommen i alla fall. Vi kanske kan intressera Dig!
Du kanske kan komma vid något annat tillfälle? Kontakta någon av OKBv kontaktpersoner.

Bor Du inte i Sundsvallsområdet? Vi kan ordna med övernattning. Kontakta någon av OKBv kontaktpersoner!

TELEFON till Svartvik: 060-56 15 24

 

Back till sidans början

 

Arbetslördagar

Alla lördagar i udda veckor klockan 0900 samlas de som vill för att under arbetsledning ta en dust med föreningens materiel.
   Vill du veta mer? Kontakta i så fall någon av OKBv kontaktpersoner.

   Bor Du inte i Sundsvallsområdet? Vi kan ordna med övernattning. Kontakta någon av OKBv kontaktpersoner!

TELEFON till Svartvik: 060-56 15 24

Back till sidans början

 

 

År 2003:

Resor & arrangemang för allmänheten
- reservation för ändringar

30-31 augusti "Svartviksdagarna"

"Hyr ett eget tåg!"

Vi kan erbjuda nostalgisk veteranstågtrafik på stamnätet (banverkets spår) med utgångspunkt från Sundsvall. Ett alternativ kan vara servering i rullande restaurangvagn på vår "egen bana" i Svartvik för upp till 40 gäster efter förhandsbeställning.
   Våra fordon består av ångtåg från 20-talet, eller el-tåg från 30-talet.
Skriv till oss under adress: OKBV box 458  85106 SUNDSVALL.
Eller skicka E-post till: info@norrlandsreklam.se

OKBv utflyktståg i Skutskär
Ovanstående bild visar OKBv utflyktståg i samband med en resa Sundsvall - Furuvik. Tåget beståer av 1920- och 1930-talsvagnar. Vagnen närmast lok är vår restaurangvagn. Loket är DU 432 byggt på 1930-talet. Foto: Rolf Sten
   Vi visar gärna våra fordon som finns "garagerade" i Svartvik ( 5 ånglok, 2 elektrolok, 6 dieselok plus ett antal personvagnar) för mindre grupper.

Guidade turer i Svartvik
Slut för i år!
Karta över Svartvik finner du HÄR!
Guidade turer i Svartvik
Rune Lindgren och Kjell Palén guidar en skolklass och berättar om vår verksamhet. Foto i Svartvik utanför OKBv lokstall. Bengt Svahlstedt

Mer information:
- OKBv Sällskapet Ostkustbanans vänner.
  Telefon: 060-56 15 24
(säkrast på tisdagskvällar).
  
Fax: 060-100610
- Adress: OKBv box 458 851 06 SUNDSVALL.
- E-post:
info@norrlandsreklam.se

Back till sidans början 

 

 

 

 

Övrigt
Röd blink  

Skenbladet 2/2003
Skenbladet nummer 2 2003
Skenbladet nummer 2 2003 lämnades till posten vecka 26 för distrubution till medlemmarna.
Nummer 3 /2003 beräknas klar i slutet av september.

 

 

 

 

 

Back till sidans början

Retur till OKBvhuvudsida
Retur till OKBv huvudsida© Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
skenbladett1.htm senast uppdaterad 27 augusti 2003 av Rolf Sten