Skenbladet! Medlemstidning för Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv
OKBv tjänstetåg draget av Hg 755

6 juli 2003! OKBv tjänstetåg draget av Hg 755 passerar Ede strax öster om Ånge. Tåget är på väg till Östersund för att göra i ordning ångtåget som ska köras Östersund - Mora den 8 juli. Foto: Rolf Sten.


Här på huvudsidan hittar Du: (Here on the main page you will find:)
Gör ditt val och klicka på gula pilen. .(Make your choice and click at the yellow arrow)
 Om Skenbladet  Om Skenbladet (About Skenbladet) (2003-03-13) 
 på gång inom OKBv. Inside OKBv  På gång inom OKBv (Inside OKBv) (2003-07-13)


 

 

 

 

 

 

 

 

  Om SKENBLADET (INTERNET)
D
u läser nu SKENBLADET INTERNET. Etablerad på Internet april 1998.
Hela den här hemsidan är designad och byggd av Rolf Sten. Allt är gjort och görs på fritid, helt ideellt och utan ersättning.

    SKENBLADET INTERNETär ett komplement till den traditionella tryckta medlemstidningen och vänder sig till ALLA intresserade. Avsikten är att Skenbladet Internet ska spegla vad som är på gång inom OKBv. Det är även en förhoppning att Skenbladet medverkar till att fler människor blir medlemmar i OKBv. Ju fler medlemmar desto starkare förening!
   Skenbladet Internet vill också främja intresset för tidigare och nuvarande järnvägar. Vill DU bidraga med underlag/artiklar/foton mm till Skenbladet och Skenbladet Internet? Skicka e-post till Skenbladets redaktion . Du är mycket välkommen!

    SKENBLADET är namnet på OKBv:s tryckta medlemstidning. Den utkom första gången 1978 och är nu alltså inne på sin tjugosjätte årgång. (Bilden nedan till Bild på första Skenbladetvänster visar det första numrets omslag) Varje nummer består i regel av 16 sidor och formatet är A5.
    Tidningen utkommer med 4 nummer per år och ingår i medlemsavgiften. Den innehåller information om händelser och aktiviteter inom OKBv samt diverse artiklar med järnvägsanknytning, både från historisk och modern tid.
    Stöd OKBv och bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är för närvarande 125 kr. per år. Betala till postgiro: 91 57 44-7. Glöm inte att skriva Ditt namn och adress!
     Du kan även anmäla Ditt intresse genom att skicka e-post till Skenbladets redaktion. Ytterligare information OKBv finns under signalen "OKBv".

Senaste numret av Skenbladet
Skenbladet nummer 2 2003
Skenbladet nummer 2 2003 lämnades till posten vecka 26 för distrubution till medlemmarna.
Nummer3/2003 beräknas klar i slutet av september

  

                           

 

 

 

 

Backa till sidans början. Back to page top

Vill Du framföra något till SKENBLADET INTERNET?
Bidrag och synpunkter är välkommna! (Contribution and opinions are welcome)
Kontakta redaktören (contact the editor):
Rolf Sten.
Ha en trevlig läsnig! (Enjoy your reading)
Rolf Sten
Färglinje
Den elektroniska upplagan av SKENBLADET är 13 juli 2002
av Redaktören: Rolf Sten 

  

 Till andra sidor med järnvägsanknytning