Järnvägsföreningen Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv. Railway association The friends of the east coast line, OKBv

 KONTAKTPERSONER VID OKBv
       

 STYRELSEN  Namn  Telefon
 Ordförande  Jens Söderberg -

 Vice ordförande

 Rune Lindgren
060-100975
    e-post
Kassör  Magnus Eriksson -
 Sekreterare Maria Westerlund    -
 Ledamot

Rolf Bergman 
-
 Ledamot Arne Bruman -

 Ledamot

 Jan Stål

 -
Ansvarsområden    
Chef Trafikavdelningen  -  -
 -  -  -
 Chef Maskinavdelningen  Jan Stål  070-583 56 94
Ansvarig dragfordon    
 Ansvarig vagnar    
 Medlemsregister    
 Adressändringar mm  Rolf Sten e-post
   

Backa till sidans topp

Retur till OKBv huvudsida


© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
okbvt2.htm senast uppdaterad 31 mars 2003 av
Rolf Sten