Järnvägsföreningen Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv. Railway association The friends of the east coast line, OKBv

   SNABBFAKTA OM OKBv
         
Sällskapet OstkustBanans vänner, förkortat OKBv, är en ideell järnvägsförening som bildades 1976 av ett antal tågintresserade i Svenska Järnvägsklubbens OKBv ångloksdragna utflyktståg Sundsvallsavdelning.  Det primära var då att  restaurera och  driftsätta  Oskustbanans  ånglok  H 24 inför  Oskustbanans (OKB)  50-års jubileum 1977.
 
Loket hade redan 1972 räddats undan skrotning. Det hade putsats upp och var sedan 1973 utställt som blickfång nere vid Sundsvalls hamn.

I föreningens stadgar står det bland annat:
"Sällskapet Ostkustbanans vänner, bildat den 1 juli 1976, är en ideell förening med syfte att, efter förmåga,
- främja intresset för tidigare och nuvarande järnvägar i södra Norrland, i första hand Ostkustbanan,
- främja bevarandet av järnvägsminnen och äldre järnvägs materiel från samma område."

Föreningen har sitt säte  i Sundsvall
Adressen är: OKBv Box 458 851 06 SUNDSVALL
Postgiro: 91 57 44 - 7
Organisationsnummer: 889201- 2728
Telefonnummer till verkstaden i Svartvik (säkrast tisdagkvällar) 060-561524
E-post:
okbv@lycosmail.com

Vid utgången av 2002 hade OKBv 200 medlemmar

Välkommen som medlem!
Medlemsavgiften för 2003 är 125 kronor och i den ingår bland annat fyra nummer av föreningstidningen "Skenbladet".
Familjemedlem 25 kronor
Avgiften betalas till postgirokonto 91 57 44 - 7
Glöm ej att ange namn och adress!

Bli medlem Du också!
Stödjande eller aktiv? Du är välkommen!
Bilden är tagen i Sundsvall och visar OKBv tågbesättning på en av sommarens resor. Från vänster Rolf Bergman, Ove pettersson, Bengt Svahlstedt, Rune Lindgren, Magnus Eriksson, (halvvägs upp i loket Jens Söderberg och Lennart Eriksson), i hyttfönstret Hans Vågman, sedan Kalle Stattin, Sören Westin, Kennteh Landgren, Joel Smedman, Christopher Lindgren. Knästående från vänster Svante Wennberg, Pelle Björkman samt Sven-Åke Dahlberg. (OKBv staff )
Foto: Bengt Svahlstedt.Backa till sidans topp

Åter till okbv huvudsida


© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
okbvt1.htm senast uppdaterad 13 mars 2003 av
Rolf Sten