Gävle 9 december 1998. "Överhängande snö". En bild tagen från plattformen med utsikt upp längs Gavleån.
Foto: © Rolf Sten

Åter till föregående

© Rolf Sten, Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
gavle_i_sno8.htm senast uppdaterad 990123 av Redaktören: Rolf Sten