Gävle 9 december 1998. Kanske man ska köpa sig en biljett till
någon plats
utan snö?
Foto: © Rolf Sten

Åter till föregående

© Rolf Sten, Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
gavle_i_sno7.htm senast uppdaterad 990123 av Redaktören: Rolf Sten