Gävle 9 december 1998. Drottninggatan sedd från stationshuset.
Foto: © Rolf Sten

© Rolf Sten, Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
gavle_i_sno6.htm senast uppdaterad 990123 av Redaktören: Rolf Sten