Gävle 9 december 1998. Det är inte varje vinter som snöslungorna
kommer till användning men här finns det jobb.
Foto: © Rolf Sten

Åter till föregående

© Rolf Sten, Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
gavle_i_sno5.htm senast uppdaterad 990123 av Redaktören: Rolf Sten