Från andra hållet såg personvagnsbangården ut så här. Gamla Gävle Södra stationshus syns till höger. .Foto: © Rolf Sten

© Rolf Sten, Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
gavle_i_sno4.htm senast uppdaterad 990123 av Redaktören: Rolf Sten