Bilden visar personvagnsbangården vid före detta Gävle Södra onsdagen 9 december 1998. Som synes fylld med personvagnar eftersom all trafik ännu ej kommit igång
. Foto: © Rolf Sten

Åter till föregående

© Rolf Sten, Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
gavle_i_sno3.htm senast uppdaterad 990123 av Redaktören: Rolf Sten