Bilden visar Forsa station vid Hudiksvalls Järnväg (HJ) omkring år 1874 Spårvidden var 1217 mm. Till höger i bild syns Forsa kyrka och hitom den syns den nya järnvägsbron och banvallen för den nya linjen till Näsviken. Till höger syns ett antal brädlastade haxar (pråmar). Brädorna lastades över till järnvägen varefter de transporterades till Hudiksvall för utskeppning. Det vita huset till vänster är stationshuset och i bangårdens bortre del syns vattentornet.
Första bandelen Hudiksvall - Forsa 11 kilometer öppnades för trafik 16 juli 1860. Järnvägen förlängdes 5 kilometer till Näsviken. Den sträckan togs i trafik 20 november 1874. Den 1 november 1887 köptes banan av staten och ombyggdes till normalspår varefter den kom att bli en del av statsbanan Hudiksvall - Ljusdal Foto: © Sveriges Järnvägsmuseum
 

Åter till föregående. Back to previous

© Rolf Sten
hj_forsa_stn.html senast uppdaterad 991114 av Redaktören: Rolf Sten