SKENBLADET! 
Medlemstidning för
SÄLLSKAPET OSTKUSTBANANS VÄNNER (OKBv
)

 Vill DU bli andelsägare i ett riktigt ånglok?
  

  Sedan ett antal år tillbaka har OKBv haft två stycken E-lok på deposition från Sveriges Järnvägsmuseum.
    De lok det gäller är E 1327 och 1330. Dessa lok är intressanta för OKBv eftersom de var två av de 14 E-lok som OKB köpte från Statens Järnvägar inför Ostkustbanans (OKB) öppnade för allmän trafik på 1920-talet. Vid OKB numrerades
loken som E 5 och 6. När banan förstaligades 1933 kom loken tillbaka till SJ och de återfick sina gamla nummer. När ångloksdriften upphörde vid SJ på 1960-talet placerades loken i den så kallade beredskapsreserven. De plastades in och ställdes i "torrluft" i något av de lokhus som fanns utplacerade i Sverige. (Vidstående bild visar det ena av de nu aktuella loken. Det är OKB E6 (SJ E 1330) som står berett att avgå med invigningståget på OKB delsträcka Gävle - Söderhamn. Bilden är tagen på Gävle Södra den 1 november 1926. Foto: © Samling Stig Nyberg.)
    När beredskapsreserven avskaffades i slutet av 1980-talet begärde OKBv att få just dessa, före detta OKB-lok, i deposition. Alternativet var att loken skulle skrotas.

    Loken har sedan 1991 stått garagerade i Svartvik. Det ena loket kommer att bevaras genom den så kallade bevarandeplanen medan det andra kommer att skrotas om inte OKBv köper loket. Priset är 25 000 kronor, pengar som OKBv har svårt att "skaka" fram för närvarande. Som ett alternativ försöker vi i stället att engagera intresserade personer att bli andelsägare i loket och på detta sätt rädda loket till eftervärlden.
   Någon kanske frågar sig varför vi ska bevara två E-lok. Mångfald är viktig speciellt som det bara finns dessa E-lok, tillsammans med ett på Sveriges Järnvägsmuseum, som är bevarade i orginalskick. Resterande E-lok är ombyggda till E2.

  Köp en andel i 83,6 ton!
Vi inbjuder härmed alla intresserade, medlem i OKBv eller ej, att bli andelsägare i ett av dessa E-lok och därmed bidra till bevarandet och mångfalden av dessa före detta OKB-lok, E5 och 6. En andel i denna svarta skönhet vore väl något annorlunda i dagens IT-värld? Gammal hederlig mekanik från 1917 och "still going strong"!

    Andelarna är på 1 000 kronor styck. Till varje andelslott följer ett andelsbevis på delägande i ångloket.

    Du kan anmäla ditt "andelsintresse" till Skenbladets redaktion eller per telefon till Bengt Svahlstedt 060-556650 eller Magnus Eriksson 060-124839. Du kan även skriva till OKBv under adress: OKBv Box 458   851 06 SUNDSVALL

Return to page top

Return to Articles

© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
e_andelar.htm senast uppdaterad 14 juli 1998 av Rolf Sten