Medlem i Sällskapet Ostkustbamans vänner, OKBv
Det blir man enklast genom att sätta in aktuellt belopp på Postgirokonto 91 57 44 - 7
 Medlemsavgiften för 2003 är 125 kronor. Familjemedlem betalalar 25 kronor.
I avgiften för fullbetalande ingår medlemstidningen "Skenbladet" vilken utkommer med 4 nummer per år.
Glöm inte att noggrannt ange namn och adress samt eventuell e-postadress på inbetalningskortet eller om Du betalar via internet.

 Välkommen som medlem!