SIGNALER   

Välkommen till SIGNALER

Under den här rubriken hittar Du information om de signaler som har använts i historisk tid och som används idag vid de Svenska järnvägarna.

Du hittar bland annat:
(Datum inom parantes anger när uppgifterna infördes eller ändrades i Skenbladet Internet)
  
   x (xxxxxx)
    x (xxxxxx)
 

 Sidan är fortfarande under konstruktion
Ha tålamod! Välkommen åter!

I väntan på att den här sidan hinner bli färdig kan Du under tiden ta en titt på vidstående signaler från järnvägens "barndom"
Signalen till vänster är en så kallad "skivsignal" i "stoppställning". Den bestod av en stor rödmålad plåtskiva monterad på en stolpe. Skivan kunde vridas så att den visade sin yta mot ankommande tåg. Den röda skivan informerade lokföraren att han skulle stanna på en angiven punkt.

 

Skivsignalen till vänster står i så kallad "kör varsamt" läge. När den stora röda "stoppskivan" vreds längs med spåret kom en mindre grönmålad skiva att visa sig mot lokföraren. Denne fick därmed information om att han kunde köra viare med "varsamhet".
I mörker var skivsignalerna försedda med en lykta monterad på stolpen. Lyktan visade rött eller grönt sken beroende på vilket lägen skivsignalen stod i, "stopp" eller "kör varsamt".


Backa till sidans topp

Back to OKBv main page


© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
faktat3.htm senast uppdaterad 5 april 1998 av Rolf Sten