grön blink  STATISTISKA UPPGIFTER
         

Välkommen till Statistiska uppgifter

Under den här rubriken hittar Du statistiska uppgifter om de Svenska järnvägarna.
Uppgifterna kan vara genrella och omfatta järnvägarna i allmänhet eller beröra någon speciellt utpekad järnväg

Välj bland följande:
(Datum inom parantes anger när uppgifterna infördes eller ändrades i Skenbladet Internet)


 Järnvägarnas längder 1856-1930  Järnvägarnas längder. Åren 1856 till 1930 (980329)
Längder i olika län  Järnvägarnas längder år 1930. Fördelade på olika län (980329)
 


  Järnvägarnas längder. Åren 1856 till 1930
    
Tabellen nedan visar hur järnvägarnas längder ökat under åren mellan 1856 till 1930. Siffrorna anger situation vid respektive års slut.(Källa: Svensk Järnvägsstatistik).

  Enskilda järnvägar    
  Statens Normal- smal-   Ökning/
  järnvägar spåriga spåriga Summa minskning
År  km km km km km
1856 32 34   66 66
1860 303 176 48 527 115
1865 869 331 105 1305 156
1870 1118 376 233 1727 84
1875 1513 1501 665 3679 390
1880 1956 2686 1234 5876 439
1885 2385 3123 1382 6890 203
1890 2613 3730 1675 8018 226
1895 3270 4475 2011 9756 348
1900 3850 4832 2621 11303 309
1901 3850 5053 2671 11574 271
1902 3892 5326 2733 11951 377
1903 4206 5382 2774 12362 411
1904 4206 5486 2851 12543 181
1905 4199 5556 2892 12647 104
1906 4199 5855 3034 13088 441
1907 4341 5935 2972 13248 160
1908 4339 5943 3082 13364 116
1909 4372 6070 3162 13604 240
1910 4418 6133 3278 13829 225
1911 4453 6183 3306 13942 113
1912 4610 6244 3317 14171 229
1913 4688 6322 3367 14377 206
1914 4784 6453 3407 14644 267
1915 4910 6469 3484 14863 219
1916 4953 6472 3528 14953 90
1917 5262 6232 3567 15061 108
1918 5373 6212 3567 15152 91
1919 5496 6090 3568 15154 2
1920 5506 6081 3573 15160 6
1921 5507 6091 3588 15186 26
1922 5625 6092 3683 15400 214
1923 5693 6103 3706 15502 102
1924 5836 6106 3773 15715 213
1925 6010 6199 3772 15981 266
1926 6055 6223 3801 16079 98
1927 6240 6250 3781 16271 192
1928 6461 6457 3783 16701 430
1929 6483 6456 3783 16722 21
1930 6641 6386 3783 16810 88

Retur till sidans början

 

 

  Järnvägarnas längder år 1930. Fördelade på olika län    Enskilda järnvägar    
  Statens Normal- smal-   Ökning/
  järnvägar spåriga spåriga Summa minskning
Län km km km km km
Stockholms stad o län 136 130 222 488  
Uppsala 43 245 102 390  
Södermanlands 215 239 11 465  
Östergötlands 202 127 413 742  
Jönköpings 176 474 135 785  
Kronobergs 97 242 385 724  
Kalmars   213 692 905  
Gotlands     208 208  
Blekinge   67 256 323  
Kristianstads 160 547 27 734 1
Malmöhus 284 616   900  
Hallands 198 153 84 435 -3
Göteborg o Bohus 210 102 25 337  
Älvsborgs 82 710 217 1009 1
Skaraborgs 227 96 462 785  
Värmlands 287 430 198 915 -1
Örebro 275 401 92 768  
Västmanlands 128 362 59 549 -7
Kopparbergs 441 646 88 1175  
Gävleborgs 457 378 107 942  
Västernorrlands 513 203   716  
Jämtlands 787     787  
Västerbottens 751     751 97
Norrbottens 972 5   977  
Hela landet 6641 6386 3783 16810 88
         
Därav Svealand 1525 2453 772 4750 -8
Därav Götaland 1636 3347 2904 7887 -1
Därav Norrland 3480 586 107 4173 97

Retur till sidans början

Åter till OKBv huvudsida

© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
faktat2.htm senast uppdaterad 29 mars 1998 av Rolf Sten