OKBv växlingståg i Svartvik
Ovanstående bild är tagen norr om vårt lokstall/verkstad, i riktning söderut. Den visar OKBv växlingståg, lastat med armeringstål, avsett för Bröderna Edstrand. Tåget har stannat för att ångloket som skymtar borta vid lokstallet ska växla undan och göra spåret fritt. Till höger om lokstallet skymtar toppen på brand- och vattentornet
Foto: © Magnus Erikssonn  

© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
vx_sik.htm senast uppdaterad 981003 av Redaktören: Rolf Sten