Ovanstående bild är tagen vid OKbv lokstall/verkstad i Svartvik. Den visar OKBv ånglok B1287 augusti 1998. Foto: © Bengt Svahlstedtn
 

© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
1287_sik.htm senast uppdaterad 990101 av Redaktören: Rolf Sten